Verenigde Stichtingen Gambia (VSG) is een netwerk van personen uit Nederland en België, die zelfstandig of via stichtingen en verenigingen – elk op eigen wijze – hulp bieden aan de Gambiaanse bevolking.

De VSG bevordert het werk van de leden door het samenbundelen van contacten met de overheid in The Gambia, het delen van kennis en ervaring van de leden middels bijeenkomsten, haar nieuwsbrief, kennisbank en kaart waarop de activiteiten van leden te vinden zijn. De VSG heeft op haar website ook een agenda waarin leden kunnen aangeven wanneer en hoe ze te bereiken zijn in The Gambia.  Daarnaast is VSG actief op Facebook waar zowel leden als belangstellenden ideeën en tips met elkaar uitwisselen.

De VSG houdt in de maanden van het toeristenseizoen (oktober-juni) een maandelijkse bijeenkomst waar leden en belangstellenden kennis met elkaar kunnen maken om ervaringen uit te wisselen.  Deze bijeenkomsten  vinden plaats in The Gambia. Daarnaast organiseert VSG op de eerste zaterdag van september ook  een bijeenkomst in Nederland.

Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die naar de leden worden toegezonden. Eenmaal per maand verschijnt een publicatie met als titel “In The Picture” waarin het werk van één van de leden wordt uitgelicht. Daarnaast verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief waarin actuele ontwikkelingen in Gambia, relevante artikelen, nieuwtjes vanuit het bestuur en nieuws vanuit de leden is opgenomen.

De VSG verbindt meer dan 100 projecten met elkaar. Mede hierdoor wordt VSG zowel door de Gambiaanse als Nederlandse overheid gezien als de spreekbuis van particuliere initiatieven in The Gambia.

De informatie op deze webpagina is openbaar, de onderwerpen onder “Mijn VSG ” zijn toegankelijk voor leden.

Voor vragen aan het secretariaat klik hier.

Voor vragen over de website klik hier.

Verbindt leden die actief zijn in Gambia

  • Plaats jezelf op de Kaart met Activiteiten.
  • Laat weten wanneer je in The Gambia bent.
  • Kijk wie er in The Gambia zijn.