Het bestuur nodigt verder leden en geïnteresseerden uit voor de reguliere Leden Vergadering op 18 december aanstaande, 19.30-22.00 uur, Lemon Creek Hotel, Bijilo, Senegambia Highway, The Gambia.

Aanvang maaltijd: 18.00 uur. 

Aansluitend op de vergadering is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

  • Rond 13 december ontvangen leden een uitnodiging, agenda en vergaderstukken per mail.
  • Aanmelding voor vergadering en eventuele maaltijd (voor eigen rekening): uiterlijk vóór 10 uur ‘s ochtends op de dag zelf. Komt u ook? Meld dat dan a.u.b. via het contactformulier. 
5