Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. U kunt het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar opzeggen vóór 1 december, een maand voor het verstrijken van het huidige kalenderjaar.

Stuurt u een email naar onze secretaris. Graag vernemen we de reden van opzegging.

9