Met het invullen van het onderstaande formulier meld je je aan als nieuw lid of wijzig je jouw gegevens en geef je aan dat je akkoord bent met de Privacy Verklaring, de Statuten en de gedragsregels van de VSG. (klik hier)

Alle velden zijn verplicht behalve de naam van de activiteit en de website of Facebook. Deze twee gegevens komen (mits ingevuld) op het publieke gedeelte van de website.Vul als nieuw lid ook het onderstaande formulier voor het betalen van het lidmaatschapsgeld in.

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering en bedraagt momenteel € 30,= per kalenderjaar.

Geef je toestemming om de contributie met een machtiging jaarlijks af te schrijven?

Wijzigen van gegevens kan alleen via een bericht aan het secretariaat.