Het bestuur nodigt leden en geïnteresseerden uit voor de reguliere Leden Vergaderingen in 2019 volgens onderstaand schema.

Tijd en plaats: 19.30-22.00 uur, Over de juiste plaats word je per keer via mail (leden) en VSG-Facebook (geïnteresseerden) geïnformeerd.

Aanvang maaltijd: 18.00 uur. 

Aansluitend op de vergadering is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Leden krijgen telkens tijdig een uitnodiging met agenda en verslagen.

  • Aanmelding voor vergadering en eventuele maaltijd (voor eigen rekening): uiterlijk vóór 10 uur ‘s ochtends op de dag zelf. Kom je ook? Wil je meer informatie? Meld dat dan a.u.b. door een email aan vsgambia@gmail.com

Vergaderschema VSG 2020

Januari
Dinsdag 7 januari 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 27 januari 19.30 Algemene Ledenvergadering in Kombo Beach Hotel.

Februari
Dinsdag 18 februari 14.00 Bestuursvergadering
Donderdag 27 februari  Excursie naar Care for natural; Aloë Vera in Mariama Kunda en Kololi

Maart
Dinsdag 17 maart 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 23 maart  19.30 Ledenvergadering vanwege de COVID-19 pandemie gecanceld

April
Dinsdag  21 april 14.00 Bestuursvergadering per email
Maandag 27 april  19.30 Ledenvergadering (=Koningsdag) vanwege de COVID-19 pandemie gecanceld

Mei
Dinsdag 19 mei 14.00 Bestuursvergadering per email
Maandag 25 mei  19.30 Ledenvergadering vanwege de COVID-19 pandemie gecanceld

Juni
Dinsdag 23 juni 14.00 Bestuursvergadering per email
Maandag 29 juni  19.30 Ledenvergadering vanwege de COVID-19 pandemie gecanceld

Juli
Dinsdag 21 juli 14.00 Bestuursvergadering per email
Maandag 28 juli  19.30 Ledenvergadering vanwege de COVID-19 pandemie gecanceld

Augustus
Dinsdag 25 augustus 14.00 Bestuursvergadering per email

September
Dinsdag 22 September 14.00 Bestuursvergadering per email

Oktober
Datum nader te bepalen: bijeenkomst in Nederland
Dinsdag 20 oktober 14.00 Bestuursvergadering per email

November
Dinsdag 24 november 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 30 november  19.30 Ledenvergadering

December
Dinsdag 15 december 14.00 Bestuursvergadering
Maandag  21 december  19.30 Ledenvergadering