Iedere 1e maandag van de maand komen we bij elkaar op de VSG Bantaba. Op Facebook van de VSG wordt telkens aangegeven waar.  De bijeenkomst is informeel en begint om 18:00, we eten samen, iedereen is welkom, ook de niet-leden

Het bestuur nodigt leden en geïnteresseerden uit voor de reguliere Leden Vergaderingen in 2019 volgens onderstaand schema.

Tijd en plaats: 19.30-22.00 uur, Over de juiste plaats wordt U per keer geïnformeerd.

Aanvang maaltijd: 18.00 uur. 

Aansluitend op de vergadering is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Leden krijgen telkens tijdig een uitnodiging met agenda en verslagen.

  • Aanmelding voor vergadering en eventuele maaltijd (voor eigen rekening): uiterlijkvóór 10 uur ‘s ochtends op de dag zelf. Komt u ook? Meld dat dan a.u.b. door een email aan vsgambia@gmail.com

Vergaderschema VSG 2020

Januari
Dinsdag 7 januari 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 27 januari 19.30 AlgemeneLedenvergadering

Februari
Dinsdag 18 februari 14.00 Bestuursvergadering
Donderdag 27 februari  Excursie

Maart
Dinsdag 17 maart 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 23 maart  19.30 Ledenvergadering

April
Dinsdag 1 april 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 27 april  19.30 Ledenvergadering (=Koningsdag)

Mei
Dinsdag 19 mei 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 25 mei  19.30 Ledenvergadering

Juni
Dinsdag 23 juni 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 29 juni  19.30 Ledenvergadering

Oktober
Datum nader te bepalen: bijeenkomst in Nederland
Dinsdag 20 oktober 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 26 oktober  19.30 Ledenvergadering

November
Dinsdag 24 november 14.00 Bestuursvergadering
Maandag 30 november  19.30 Ledenvergadering

December
Dinsdag 15 december 14.00 Bestuursvergadering
Maandag  21 december  19.30 Ledenvergadering