Iedere 1e maandag van de maand komen we bij elkaar op de VSG Bantaba. Op Facebook van de VSG wordt telkens aangegeven waar.  De bijeenkomst is informeel en begint om 18:00, we eten samen, iedereen is welkom, ook de niet-leden

Het bestuur nodigt leden en geïnteresseerden uit voor de reguliere Leden Vergaderingen in 2019 volgens onderstaand schema.

Tijd en plaats: 19.30-22.00 uur, Over de juiste plaats wordt U per keer geïnformeerd.

Aanvang maaltijd: 18.00 uur. 

Aansluitend op de vergadering is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Leden krijgen telkens tijdig een uitnodiging met agenda en verslagen.

  • Aanmelding voor vergadering en eventuele maaltijd (voor eigen rekening): uiterlijkvóór 10 uur ‘s ochtends op de dag zelf. Komt u ook? Meld dat dan a.u.b. via het contactformulier. 

Vergaderschema VSG 2019

Dinsdag 29 januari 19.30 AlgemeneLedenvergadering

Dinsdag 26 februari  19.30 Ledenvergadering

Dinsdag 26 maart  19.30 Ledenvergadering

Dinsdag 30 april  19.30 Ledenvergadering

Dinsdag 28 mei  19.30 Ledenvergadering

Dinsdag 25 juni  19.30 Ledenvergadering

Zaterdag 5 oktober VSG bijeenkomst in Nederland

Dinsdag 29 oktober  19.30 Ledenvergadering

Dinsdag 26 november  19.30 Ledenvergadering

Dinsdag 17 december  19.30 Ledenvergadering