Data ledenvergaderingen 2018

30 januari (Algemene Ledenvergadering ALV), 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 1 september (in Nederland), 30 oktober, 27 november, 18 december