PRIVACYVERKLARING

De Verenigde Stichtingen Gambia legt uitsluitend gegevens vast die noodzakelijk zijn voor de praktische uitvoering van het lidmaatschap.

De volgende gegevens worden gevraagd bij aanmelding:

Algemene gegevens:

Aanmelddatum:

  • Voornaam/achternaam

Bijzondere gegevens:

  • E-mailadres ten behoeve van mailingen en onderling leden-contact.
  • WhatsApp nummer voor contact met andere leden en deelname aan de pilot besloten WhatsApp groep. Oktober 2020 wordt deze activiteit door bestuur en leden geëvalueerd. Het WhatsApp nummer kan ook gebruikt worden voor persoonlijke communicatie.
  • Beschrijving van de activiteit en categorie (a, b, c, enz.) van de activiteit ten behoeve van sectorgerichte activiteiten van de VSG zoals vermeld op het aanmeldformulier.
  • De URL van de website of Facebookpagina met naam van de stichting/vereniging. (Dit laatste is facultatief, de overige bijzondere gegevens zijn verplicht.)

 

Zichtbaarheid gegevens op website

De gevraagde gegevens worden in het slechts voor de overige leden zichtbare ledenbestand op de website bewaard. Dit is beveiligd met een wachtwoord.

Als het lidmaatschap ook een stichting vertegenwoordigt, wordt dat zichtbaar door de vermelding van de naam van de stichting/vereniging tezamen met de URL van de website of Facebookpagina op het openbare gedeelte van de website, echter zonder persoonlijke gegevens.

De gegevens die gebruikt worden ten behoeve van een vermelding op de kaart met activiteiten van de VSG zijn alleen in het besloten ledengedeelte zichtbaar, aangevuld met geografische gegevens welke zijn opgegeven door het desbetreffende lid. De vermelding op de kaart is uitsluitend bestemd voor regionale samenwerking of verkenning.

Beheren van gegevens

De vermeldingen op de website zijn uitsluitend ter bevordering van het onderlinge contact tussen de leden in samenhang met hun activiteit(en) in The Gambia en mogen niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten en/of crowdfunding.

De gegevens worden beheerd door de webmaster en maandelijks geüpdatet en veilig op een separate datadrager opgeslagen. De secretaris houdt de gegevens op een eigen spreadsheet bij. De secretaris vergelijkt maandelijks dat spreadsheet met de ledenlijst op de website ter controle en brengt daarvan telkens verslag uit aan het bestuur.

Bankgegevens ten behoeve van het betalen van het lidmaatschapsgeld worden uitsluitend beheerd door de penningmeester van de VSG. De penningmeester is verantwoordelijk voor een maandelijkse update op een separate datadrager welke wordt bewaard op een veilige plek verwijderd van de computer die voor de financiële administratie wordt gebruikt. De penningmeester doet hiervan maandelijks verslag aan het bestuur met vermelding van de plek waar de datadrager is opgeborgen.

Website

De website van de VSG is beveiligd met een SSL-certificering. Deze Secure Sockets Layer zorgt voor een versleutelde verbinding tussen twee computers.

Tegen ongewenste bezoekers is de website beveiligd met reCAPTCHA en Word-fence voor WordPress. Foutieve inlogpogingen worden gerapporteerd aan de webmaster tezamen met de door het systeem geweigerde IP-adressen.

De website maakt gebruik van een vertaalrobot. Het gebruik van een andere taal dan Nederlands is slechts een geautomatiseerd hulpmiddel.

De website maakt geen gebruik van cookies, deze privacyverklaring is te bekijken via het hoofdmenu op www.vsgambia.com

De webmaster maakt een maandelijkse update van de gehele website op een separate datadrager en doet daarvan verslag aan het bestuur. De webmaster zorgt ervoor dat de toegangscodes tot het programmeurs gedeelte van de website in actuele staat worden doorgegeven aan de voorzitter voor noodgevallen.

Beëindigen lidmaatschap of wijzigen van de gegevens

De gegevens worden bij het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd uit alle systemen.

Voor het aanmelden van het lidmaatschap en het wijzigen van gegevens wordt gebruikt gemaakt van een geautomatiseerd formulier, waarvan de bestuursleden een afschrift per email krijgen.

Het afmelden van het lidmaatschap geschiedt door een enkel bericht aan het secretariaat.

Er vindt geen ballotage plaats.

The Gambia, 9 juli 2020.