Het bestuur van VSG bestaat momenteel uit vijf leden. 

Henriëtte Brummer-Sonko , ​Geboren te Pretoria, Zuid Afrika, in 1965. In 1989 afgestudeerd in Wageningen. Na een jaar reizen in Afrika is Henriëtte in september 1991 in Gambia komen werken, in eerste instantie met het ondersteunen van vrouwengroepen in het tot stand brengen van groentetuinen. Om te beginnen voor twee jaar. En nog twee. En nog twee… 26 jaar later is ze alweer 16 jaargetrouwd met de Gambiaanse Fankas Sonko en heeft ze met hem twee dochters. Ze is een expert in rurale ontwikkeling, van Kartong tot Koina.

​Sinds 2014 is Henriëtte Honorair Consul voor Nederland in Gambia. Hiernaast is ze vertegenwoordiger van het PUM-programma, waar het Gambiaanse bedrijfsleven expertise van Nederlandse Senior Experts kan aanvragen. Henriëtte is verbonden aan diverse stichtingen, waaronder Tumani Tenda Development Foundation en MRC Holland Foundation. Ook is ze bestuurslid van de Dutch Gambian Business Link en De Lachende Zon (Nederlandse Taal en Cultuur school voor Nederlandstalige kinderen).

Henriëtte is voorzitter van de VSG en spin in het web aan contacten. Door de weeks woont ze naast het Nederlandse Consulaat in Brusubi. In het weekend verblijft ze bij haar man en familie in Tumani Tenda.

 

​Christan Jorgensen zag het levenslicht in 1944 te Denemarken. Na zijn eindexamen werkte hij eerst in de dienstensector en vervolgens bij de Deense luchtmacht. In 1976 stuurde de luchtmacht hem voor twee jaar naar het NAVO Europa commando en verhuisde hij met zijn jonge gezin naar België. Voor het einde van zijn termijn kreeg hij een vaste civiele baan bij de NAVO en verliet de luchtmacht,  zodat de kinderen niet opnieuw van omgeving moesten veranderen.

In de NAVO werkte Christian 28 jaar in een rij van financiële banen, auditing, boekhouding en begroting. Een van de banen was in Nederland, daar leerde hij de Nederlandse taal.

Na zijn pensionering in 2008 bleef  Christian in België wonen.  Hij deed consulting werk, studeerde op de Open Universiteit in Nederland, en soms deed hij ‘niets’. Gedeeltelijk per toeval werd zijn aandacht gericht op Gambia, waar hij in 2014 voor het eerst aan de slag ging. Christian heeft waterprojecten uitgevoerd in centrale Gambia, die verschillende keren de aandacht van de nationale pers kreeg. Daarnaast heeft Christian scholen en vrouwengroepen in die regio ondersteund.Sinds 2017 woont Christian vast in Gambia samen met Victoria, zijn vrouw van zijn tweede huwelijk.

 

Herman Vriezema werd geboren in 1949 te Groningen. Herman heeft een actieve carrière bij Defensie achter de rug. Hij werkte 18 jaar bij de Landmacht en 18 jaar bij de Luchtmacht. Eerst was hij sportinstructeur. Later vervulde hij diverse financieel-administratieve functies. Hij is onder meer uitgezonden geweest naar  Libanon en voormalig Joegoslavië.

In 2004 is Herman met Functioneel Leeftijds Ontslag gegaan. Sindsdien is hij actief in het vrijwilligerswerk, onder andere als penningmeester van een tennisclub, boekhouder bij het Nationaal Katholiek Thuisfront voor militairen in actieve- en post actieve dienst en penningmeester bij het Apostolat Militaire International. In de maanden februari – april werkt Herman als belastingconsulent voor de militaire vakbond. Daar staat hij leden terzijde, die problemen hebben met het invullen van de belastingaangifte.

Herman en zijn vrouw gaan al jaren op vakantie naar Gambia. Het land en de bevolking hebben hun hart gestolen. Toen hij werd verzocht om als penningmeester zitting te nemen in het bestuur van VSG, heeft hij overlegd met een paar bestuursleden en tot slot van harte toegestemd. Hij zet zich – met name vanuit Nederland – in om VSG tot een succes te maken.

 

Barbara Somers is in 1956 geboren en woont de helft van jaar in Scheveningen en de wintermaanden in Gambia. Samen met haar man Kawsu Sillah heeft ze twee guesthouses gebouwd. Een in Tanjeh, een vissersdorp aan de kust en een in Kuntaur, in het binnenland op de oever van de Gambia rivier.
Tot 2012 was ze in Nederland werkzaam als organisatieadviseur waarbij ze zich voornamelijk bezighield met leertrajecten en managementontwikkeling. Alhoewel dat werk haar veel voldoening gaf koos ze ervoor om haar baan op te zeggen en zich volledig te richten op het ontsluiten van Gambia als krachtige leeromgeving. Ze vindt het erg waardevol werk om Europese mensen en organisaties te koppelen aan hun Gambiaanse collega’s, waarin wederkerig leren de kern is.
Nu ontwerpt en organiseert ze (leer)reizen, uitwisselingsprogramma’s en studieweken in Gambia, begeleidt studenten en vrijwilligers en draagt verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van diverse projecten (communitygardens, ondersteuning van scholen, sponsoren van studenten, micro-credit programma). Ze is creatief en nieuwsgierig en spreekt mensen en organisaties aan op hun kracht. Ze heeft daarom ook een broertje dood aan woorden zoals kansarm en achterstandspositie omdat dat mensen bij voorbaat al amputeert van menselijke waardigheid, kracht en onafhankelijkheid.
In haar rol als secretaris wil ze de VSG meer smoel geven, naar de leden, maar ook naar de Nederlandse en Gambiaanse omgeving. Deskundigheidsbevordering heeft ze hoog in haar vaandel staan. Verantwoordelijkheid nemen voor dat wat je doet is haar stokpaardje.

 

Nico Hollander, geboren in 1950 te Rotterdam. Nico groeide op met de wederopbouw van de Verwoeste Stad. Na de middelbare school en de dienstplicht bij de marine-filmdienst studeerde hij Transporteconomie in Rotterdam en Utrecht. Met veel plezier werkte hij als transportspecialist in de hectische wereld van de Rotterdamse haven. Op latere leeftijd studeerde Nico in zijn vrije tijd Pastorale Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn twee zonen steunden hem moreel bij de ommezwaai in het werkveld.

Alhoewel de kerk aan hem trok, voelde hij zich er niet echt in thuis. Hij koos voor het veld van de geestelijke begeleiding. Zijn aandacht ging vooral naar het verlichten van het juk, dat het dagelijks leven mensen op de schouders kan leggen. Vaak zijn dat schouders, die niet veel kunnen dragen. Nico werkte met mensen in achterstandsituaties in Twente en jongeren in het midden van het land. Ook werkte hij mee aan een sociaal spreekuur in Hilversum. Daar begeleidde hij voornamelijk  mensen in de schuldhulpverlening. Ook zieken en dementerenden hadden zijn aandacht. Hij woont sinds 2015 gedeeltelijk in Gambia. Zijn grote hobby is zeilen. Daarom is hij de zomermaanden te vinden op de Zeeuwse- en Friese wateren en vooral op de Waddenzee. In Gambia zet hij zich in voor empowerment van jongeren, werkt hij als counselor in het psychiatrisch ziekenhuis Tanka-Tanka, is hij verbonden aan diverse stichtingen, waaronder Casa Gambia en bezoekt namens de stichting Epafras Nederlandse gedetineerden in de regio, van Mauritanië in het noorden tot Guinee Bissau in het zuiden en Kaap Verdië in het westen. Daarnaast verzorgt hij uitvaarten in The Gambia. Verder is hij is als Webmaster verantwoordelijk voor de Website van de VSG. Hij is binnen de VSG ook redacteur van de Nieuwsbrief, de In The Picture en de Kennisbank.

 

 

Christianne Wouters werd geboren op 25/12/1952 in Lommel, België. Ik ben afgestudeerd als regentes in Nederlands, geschiedenis en godsdiensten en ben nu met pensioen na een full time loopbaan van achtendertig jaar in het onderwijs. Ondertussen werd ik ook moeder van twee fantastische zonen en ben oma van drie lieve kleinzonen. Tijdens mijn loopbaan was ik ook actief in  catechesewerking, het toenmalige KAV, nu FEMMA, een vrouwenbeweging en was ook jarenlang  bestuurslid  bij ziekenzorg met vrijwilligerswerk zoals thuisoppas en creawerking met en voor zieken.

Samen met mijn man Uwe Roeder woon ik in België. Maar zijn ook maandenlang in Sanyang. Na een eerste vakantie in Gambia zijn we hier gestrand en hopen er nog vele jaren te kunnen zijn. We werken als vzw  ( stichting) voor beter onderwijs en betere gezondheidszorg en hygiëne. Dat doen we  nu sinds  2010 met scholenbouw en renovatie van bestaande klassen, vernieuwing van sanitair blok en ziekenboeg. Terwijl ik zelf  ook als vrijwilliger les geef aan kleuters  en basisschoolkindjes  in betere  hygiëne. Ook  de lessen seksuele gezondheid  komen aan bod  in het secundair onderwijs op hetzelfde  terrein. Behalve dat werkt onze vzw mee met CBO . Een officiële organisatie van België  en Gambia gestart begin 2019  waarin we proberen  ter werken aan de ontwikkeling van de hele dorpsgemeenschap in Sanyang. Mijn rol  hierin is secretaresse en werk ik samen  met de vrouwen  aan praktijklessen over landbouw, kooksessies, familieplanning en hygiëne.