Het bestuur van VSG bestaat uit zeven leden. 

 

Jip van Scherpenzeel  geboren in 1993 en getrouwd met Charlie Ceesay. Zij woont sinds drie jaar in Gambia.

Gedurende haar leven werd zij altijd gedreven door een sterke passie om gelijke en eerlijke kansen voor iedereen na te streven. Daarom koos zij er ook voor om een bachelor in Culturele Antropologie en ontwikkelingsvraagstukken te doen, waarbij zij haar onderzoek in Gambia deed. Daarna deed zij een master Internationale Ontwikkelingsstudies, waarbij zij zich meer richtte op rechtssystemen en beleidsvorming omtrent natuurlijke bronnen.  Zij is sinds een jaar part-time werkzaam bij Travelpoort, en is algemeen bestuurslid van Stichting Care for Natural. Zij is sinds 28 januari 2020 voorzitter van de VSG.

 

 

 

 

 

Henriëtte Brummer-Sonko , ​Geboren te Pretoria, Zuid Afrika, in 1965. In 1989 afgestudeerd in Wageningen. Na een jaar reizen in Afrika is Henriëtte in september 1991 in Gambia komen werken, in eerste instantie met het ondersteunen van vrouwengroepen in het tot stand brengen van groentetuinen. Om te beginnen voor twee jaar. En nog twee. En nog twee… Ze is inmiddels al vele jaren getrouwd met de Gambiaanse Fankas Sonko en heeft  met hem twee dochters. Ze is een expert in rurale ontwikkeling, van Kartong tot Koina.

​Sinds 2014 is Henriëtte Honorair Consul voor Nederland in Gambia. Hiernaast is ze vertegenwoordiger van het PUM-programma, waar het Gambiaanse bedrijfsleven expertise van Nederlandse Senior Experts kan aanvragen. Henriëtte is verbonden aan diverse stichtingen, waaronder Tumani Tenda Development Foundation en MRC Holland Foundation. Ook is ze bestuurslid van de Dutch Gambian Business Link en De Lachende Zon (Nederlandse Taal en Cultuur school voor Nederlandstalige kinderen).

Henriëtte is algemeen bestuurslid van de VSG en spin in het web aan contacten. Door de week woont ze naast het Nederlandse Consulaat in Brusubi. In het weekend verblijft ze bij haar man en familie in Tumani Tenda.

 

​Christan Jorgensen zag het levenslicht in 1944 te Denemarken. Na zijn eindexamen werkte hij eerst in de dienstensector en vervolgens bij de Deense luchtmacht. In 1976 stuurde de luchtmacht hem voor twee jaar naar het NAVO Europa commando en verhuisde hij met zijn jonge gezin naar België. Voor het einde van zijn termijn kreeg hij een vaste civiele baan bij de NAVO en verliet de luchtmacht,  zodat de kinderen niet opnieuw van omgeving moesten veranderen.

In de NAVO werkte Christian 28 jaar in een rij van financiële banen, auditing, boekhouding en begroting. Een van de banen was in Nederland, daar leerde hij de Nederlandse taal.

Na zijn pensionering in 2008 bleef  Christian in België wonen.  Hij deed consulting werk, studeerde op de Open Universiteit in Nederland, en soms deed hij ‘niets’. Gedeeltelijk per toeval werd zijn aandacht gericht op Gambia, waar hij in 2014 voor het eerst aan de slag ging. Christian heeft waterprojecten uitgevoerd in centrale Gambia, die verschillende keren de aandacht van de nationale pers kreeg. Daarnaast heeft Christian scholen en vrouwengroepen in die regio ondersteund.Sinds 2017 woont Christian vast in Gambia samen met Victoria, zijn vrouw van zijn tweede huwelijk.

 

Barbara Somers is in 1956 geboren en woont de helft van jaar in Scheveningen en de wintermaanden in Gambia. Samen met haar man Kawsu Sillah heeft ze twee guesthouses gebouwd. Een in Tanjeh, een vissersdorp aan de kust en een in Kuntaur, in het binnenland op de oever van de Gambia rivier.
Tot 2012 was ze in Nederland werkzaam als organisatieadviseur waarbij ze zich voornamelijk bezighield met leertrajecten en managementontwikkeling. Alhoewel dat werk haar veel voldoening gaf koos ze ervoor om haar baan op te zeggen en zich volledig te richten op het ontsluiten van Gambia als krachtige leeromgeving. Ze vindt het erg waardevol werk om Europese mensen en organisaties te koppelen aan hun Gambiaanse collega’s, waarin wederkerig leren de kern is.
Nu ontwerpt en organiseert ze (leer)reizen, uitwisselingsprogramma’s en studieweken in Gambia, begeleidt studenten en vrijwilligers en draagt verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van diverse projecten (communitygardens, ondersteuning van scholen, sponsoren van studenten, micro-credit programma). Ze is creatief en nieuwsgierig en spreekt mensen en organisaties aan op hun kracht. Ze heeft daarom ook een broertje dood aan woorden zoals kansarm en achterstandspositie omdat dat mensen bij voorbaat al amputeert van menselijke waardigheid, kracht en onafhankelijkheid.
In haar rol als secretaris wil ze de VSG meer smoel geven, naar de leden, maar ook naar de Nederlandse en Gambiaanse omgeving. Deskundigheidsbevordering heeft ze hoog in haar vaandel staan. Verantwoordelijkheid nemen voor dat wat je doet is haar stokpaardje.

 

 

Nico Hollander, geboren in 1950 te Rotterdam. Nico groeide op met de wederopbouw van de Verwoeste Stad. Na de middelbare school en de dienstplicht bij de marine-filmdienst studeerde hij Transporteconomie in Rotterdam en Utrecht. Met veel plezier werkte hij als transportspecialist in de hectische wereld van de Rotterdamse haven. Op latere leeftijd studeerde Nico in zijn vrije tijd voor docent levensbeschouwing aan de Fontys Hogeschool in Amsterdam. Vervolgens behaalde hij het Masterdiploma theologie aan de Universiteit van Tilburg met specialisaties op het gebied van hermeneutiek en psychologie.

Hij is naast bestuurslid ook als Webmaster verantwoordelijk voor de Website van de VSG. Daarnaast is hij redacteur van de Nieuwsbrief, de In The Picture en de Kennisbank.

 

 

 

 

Christianne Wouters werd geboren op 25/12/1952 in Lommel, België. zij is afgestudeerd als regentes in Nederlands, geschiedenis en godsdiensten en is nu met pensioen na een full time loopbaan van achtendertig jaar in het onderwijs. Ondertussen werd zij ook moeder van twee fantastische zonen en  oma van drie lieve kleinzonen. Tijdens haar loopbaan was zij ook actief in  catechesewerking, het toenmalige KAV, nu FEMMA, een vrouwenbeweging en was ook jarenlang  bestuurslid  bij ziekenzorg met vrijwilligerswerk zoals thuisoppas en creawerking met en voor zieken.

Samen met haar man Uwe Roeder woont zij in België. Maar zij zijn ook maandenlang in Sanyang. Na een eerste vakantie in Gambia zijn zij hier gestrand en hopen er nog vele jaren te kunnen zijn. Zij werken als vzw  ( stichting) voor beter onderwijs en betere gezondheidszorg en hygiëne. Dat doen ze  nu sinds  2010 met scholenbouw en renovatie van bestaande klassen, vernieuwing van sanitair blok en ziekenboeg. Terwijl zij zelf  ook als vrijwilliger les geef aan kleuters  en basisschoolkindjes  in betere  hygiëne. Ook  de lessen seksuele gezondheid  komen aan bod  in het secundair onderwijs op hetzelfde  terrein. Behalve dat werkt hun vzw mee met CBO, een officiële organisatie van België  en Gambia gestart begin 2019  waarin zij proberen  ter werken aan de ontwikkeling van de hele dorpsgemeenschap in Sanyang. Haar rol  hierin is secretaresse en zij werkt samen  met de vrouwen  aan praktijklessen over landbouw, kooksessies, familieplanning en hygiëne.

 

 

Lieke Verrijt werd geboren in 1980 in Bergeijk, Noord-Brabant, en verhuisde later naar het Belgische Lommel. Zij specialiseerde zich in de gezondheidszorg als gespecialiseerd verpleegkundige en coach.
Van november 2017  tot januari 2020 woonde zij in Gambia. Tegenwoordig werkt zij als verpleegkundige in België.  Zij is actief voor de Happy Family Foundation als penningmeester, welke positie zij vanaf 28 januari 2020 ook voor de VSG vervult.

 

 

NederlandsEnglishDeutschFrançais