Wij zijn een vereniging voor en door leden uit Nederland en België.  Actieve leden hebben zitting in het bestuur, commissies en werkgroepen.

  • Eén keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, in Gambia. In 2018 was dat op 30 januari 2018.
  • Daarnaast organiseert het bestuur ledenvergaderingen in Gambia, elke maand (behalve in de periode juli-augustus-september).  In 2018 vinden in Gambia ledenvergaderingen plaats op 30 januari (Algemene Ledenvergadering ALV), 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 30 oktober en 18 december. 
  • Op 1 september 2018 werd in Nederland een ledenvergadering gehouden.
  • Op dinsdag 27 november organiseert het bestuur een excursie naar drie verschillende projecten die door VSG-leden worden ondersteund. Vanaf 08.30 verzamelen we ons bij Tulkuya Signs Restaurant (Turntable) waar we om 09.00 vertrekken en rond 16.30 weer terugkeren. We bezoeken de Vrouwentuin in Lamin, de Kippenvoer fabriek in Yundum en de Kippenfarm in Banyaka. Tussendoor maken we ruimte voor een lunch. De kosten van de excursie zijn D300 en van de lunch D350.Aanmelding graag uiterlijk zondag 25 november via vsgambia@gmail.com.

     

Vóór de ledenvergaderingen krijgen leden uitnodiging, agenda en concept-verslag toegezonden, per email. Vastgestelde verslagen zijn te vinden onder Mijn VSG.

6