Wij zijn een vereniging voor en door leden uit Nederland en België.  Actieve leden hebben zitting in het bestuur, commissies en werkgroepen.

  • Eén keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, in Gambia. In 2018 was dat op 30 januari 2018.
  • Daarnaast organiseert het bestuur ledenvergaderingen in Gambia, elke maand (behalve in de periode juli-augustus-september).  In 2018 vinden in Gambia ledenvergaderingen plaats op 30 januari (Algemene Ledenvergadering ALV), 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 30 oktober, 27 november en 18 december. 
  • Op 1 september 2018 werd in Nederland een ledenvergadering gehouden.

Vóór de ledenvergaderingen krijgen leden uitnodiging, agenda en concept-verslag toegezonden, per email. Vastgestelde verslagen zijn te vinden onder Mijn VSG.

6